گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1158
تاریخ ثبت 1439/02/15
دفن مو و ناخن در سرزمین منی

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم دفن نمودن مو و ناخن در سرزمین منا و یا در دیگر اماکن مقدسه مانند بقیع و وادی السلام ریشه دینی دارد یا خیر؟
هوالعلیم
در منی باید مو و ناخن حاجی که حلق یا تقصیر می کند دفن شود و امّا در جاهای دیگر ترجیحی ندارد.