گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1159
تاریخ ثبت 1439/02/15
رمی جمرات

با سلام؛
1 آیا لازم است برای رمی جمار منی که در اعمال حج انجام می دهیم ، حتما سنگ به آن دیوار بخورد؟ با اینکه الان دیوار بیضی شکلی درست کرده اند؛ کجای دیوار باید زد؟ از طرفی بعضی از آقایان خوردن سنگ به دیوار را لازم نمی دانند و ادله ظاهرا وجیهی هم ارائه دادند. تکلیف مقلدان شما چیست؟
2 آیا خواندن و تحقیق علمی برای طلبه در کتب غیر مسلمانان و اهل سنت و غیره برای انسان کدورت می آورد؟ در جایی که تحقیق، ضرورت ندارد چطور؟
هوالعلیم
1 به هر کجا که خورد اشکالی ندارد.
2 باید به دیوار بخورد.
3 اشکال ندارد.