گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1160
تاریخ ثبت 1439/02/15
سفر مکرّر به حج

درآمدهای حاصل از سفر زائرین به مکه و مدینه یکی از اصلی ترین منابع درآمدی خاندان آل سعود به شمار می رود. از طرفی نقش آل سعود در کشتار مسلمانان بحرین و قطیف و غیره و همکاری آشکار با دشمنان اسلام بر همگان مشخص است. در این شرایط، اگر هزینه هایی که مردم مسلمان برای سفر حج می پردازند، منجر به تقویت دشمنان اسلام شود، حکم شرعی سفر مکرّر به حج (چه واجب و چه غیر واجب) چیست (تأکید بر سفر مکرّر است)؟
هوالعلیم.
سفر حج برای این‌گونه امور تعطیل نمی‌شود.