گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1162
تاریخ ثبت 1439/02/15
عمره تمتع در غیر از موسم حج جایز است؟

سلام عليكم
آيا شخصي كه براي اولين بار در غير موسم حج به مكه مشرف مي شود مي تواند عمره تمتع كند ؟
هوالعلیم
خیر