گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1163
تاریخ ثبت 1439/02/15
فروش سهميه حج

سلام عليكم اينجانب چند سال پيش ثبت نام حج كردم و احتمالا تا 4 الي 5 سال ديگر نوبتم ميشود ولي در حال حاضر دچار مشكلات شديد مالي هستم و مال ديگري ندارم و بدهي فراوان دارم و باعث اذيت و آزار طلبكارانم ميشوم. آيا در اين شرايط اجازه فروش سهميه حج خود را دارم ؟
هوالعلیم
خیر