گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1175
تاریخ ثبت 1439/02/15
بهترین عمل در ایام حج طواف است.

سلام عليكم
كسي كه از طرف ديگري ( ميت يا شخص زنده ديگري) به صورت نيابتي به حج مشرف شده است. در ايامي كه اعمال نيابتي را انجام داده ، مثلا بين عمره تمتع و حج فرصتي پيدا نموده است ، آيا مي تواند براي خودش عمره مفرده انجام دهد؟ بهترين عمل براي چنين شخصي چه عملي است؟ با تشكر
هو العلیم
خیر نمی تواند بلکه بهتر است به طور مستمر طواف کند.