گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1183
تاریخ ثبت 1439/02/15
جبران حق الناس

با سلام.من باردار هستم و مقدار یول را از جایی برداشتم حالا باید چه کار کنم. نمی خواهم آنان این موضوع را بفهمند آیا اگر این پول را به صورت ناشناسس دهم خدا مرا می بخشد البته مقدار پول کم است.
هوالعلیم
بصورت ناشناس برگردانید.