گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1184
تاریخ ثبت 1439/02/15
نحوه اداء حق الناس

براي جبران کارهايي که در کودکي مثل زد و خوردهايي که با بچه‌ها به ناحق صورت گرفته و طوري ظلم به آنها بوده چه بايد کنم؟ در مورد کسي که در مدرسه چيزي مي‌فروخت و در موقعي که وي نبود، همراه بعضي دوستان وسايل او را بر مي‌داشتيم و مي‌خوردیم، تکليف در مورد آنها چيست؟ آيا بايد علني به آنها خسارت بدهم يا با واسطه (که دوست ندارم به کسي بگويم)؟ در ضمن فروشنده از دانش آموزان مدرسه بوده است. و در مورد کسي که به ناحق سيلي محکمي به او زدم، تکليف غيبت که از روي نافهمي انجام داده‌ام وساير گناهاني که حق الناس بوده چیست؟
هوالعلیم
نسبت به افرادی که می شناسید به نحوی که خود آنها متوجّه نشوند اموالشان را به آنها برسانید و نسبت به اشخاصی که نمی شناسید و یا دسترسی به آنها ممکن نیست از طرف آنها به فقیر صدقه بدهید.