گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1185
تاریخ ثبت 1439/02/15
حقّ النّاس

سلام علیکم ببخشید حق الناسی که در دوران قبل از بلوغ بدلیل شیطنت هایی که کرده بر گردن انسان افتاده نیز باید حلالیت طلبیده شود؟ اگر دسترسی به آن افراد نداشته باشد چطور؟ 
هوالعلیم
اگر اطّلاع افراد بر ناهنجاری ها موجب تکدّر خاطر آنان شود نباید مطرح گردد.