گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1188
تاریخ ثبت 1439/02/15
استفاده از نرم افزارهای قفل شکسته

سلام علیکم با توجه به این که تمام سیستم عامل های کامپیوتر از قبیل (xp.viesta.seven)همگی در خارج از کشور وبه دست کفار درست شده اند و مالی که در این راه خرج شده مشتبه است معلوم نیست که (ازطریق سود با نکی بوده یا بورس یا اصلا خمس آن داده شده باشد) ما با این حال از آن ها خرید میکنیم استفاده از این سیستم عامل ها وبرنامه های جانبی چگونه است ؟این شرکت ها بر روی ویندوز خود قفلی میگذارند و آن را به قیمت بالایی میفروشند ولی وقتی وارد ایران میشود قفل آن ها شکسته و آن را به قیمت 1صدم وارد بازار میکنند درصورتی که برای تهیه آن ویندوز پول های زیادی صرف شده حال استفاده از ویندوز های قفل شکسته و همین طور برنامه های جانبی کامپیوتر چگونه است؟ در پناه حق
هوالعلیم
1

اشکالی ندارد.
2

اگر چنانچه حریم حقوقی این نرم افزارها بطوری شکسته شده است که دیگر مفهومی جهت رعایت قوانین حقوقی آن باقی نمانده است اشکالی ندارد.