گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1195
تاریخ ثبت 1439/02/15
استفاده ازشکم بند قرآن خوان برای خانمهای باردار

با سلام
1 ) اخیرا شکم بند هایی برای خانمهای باردار ساخته شده که قرائت قران برای جنین مینماید ایا استفاده از این را توصیه میفرمایید ؟
2 ) ایا اینکه میگویند در اسلام احکام فردی نداریم صحیح است ؟
3 ) اینکه فرمودید هدیه بالای 100 هزار تومان خمس دارد ایا در صورتی است که سال بر ان بگذرد یا خیر ؟ اگر از لوازمی باشد که در زندگی به ان احتیاج است چطور ؟ اگر هدیه دهنده اهل خمس باشد چطور ؟
4 ) ایا مرد باید خمس جهیزیه همسرش را بدهد ؟ اگر پدر عروس اهل خمس نباشد چطور ؟
هوالعلیم
1 خیر قرائت قرآن باید توسط شخص حیّ باشد تا تأثیر داشته باشد.
2 خیر
3 اگر در زندگی مورد استفاده قرارگیرد و جزء ضروریات باشد خمس ندارد و در غیر این صورت دارد.
4 خمس جهیزیه برعهدۀ زن می باشد نه مرد.