گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1196
تاریخ ثبت 1439/02/15
انفاق و خمس

سلام عليکم
پولي را که ماهيانه بعنوان انفاق و کمک به افراد نيازمند پرداخت مي شود (مثل افراد فاميل يا دوست و آشنايي که نيازمند هستند)و مبلغ اين مقدار پول نيز متغير است ممکن است رقم بيشتر از 100هزارتومان باشد
1 آيا شخص انفاق کننده به ازاي اين مقدار کمک ماهيانه مي بايست خمس بپردازد البته پول پرداختي مبلغي است که از طريق حقوق ماهيانه بدست مي آيد و پس انداز نيست
2 آيا اين نوع انفاق عنوان هديه دارد و مشمول خمس هست يا خير ؟
3 قبلا فرموده بوديدکه هديه بيش از 100هزارتومان خمس دارد آيا خمس براي هديه گيرنده است يا هديه دهنده؟باتشکر از حضرتعالي
هو العلیم
1ـ خمس نمی خواهد.
2ـ خیر.
3ـ برای هر دو.