گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1197
تاریخ ثبت 1439/02/15
آّیا به حقوق ماه سر سال، خمس تعلّق می گیرد؟

سلام علیکم
با تشکر با توجه به اینکه سال خمسی، قمری در نظر گرفته شده ولی حقوق دریافتی بر اساس سال شمسی می باشد. گاهی اتفاق می افتد که درست ابتدای دریافت حقوق مصادف با سال خمسی می شود. معمولا حقوق برای خرج ماه نیز کفاف نمی دهد. آیا در این وضعیت به حقوق خمس تعلق می گیرد؟
هوالعلیم
اگر اضافی بر مخارج نباشد خمس تعلّق نمی گیرد.