گروه پرسش قرآن وتفسیر
کدرهگیری 12
تاریخ ثبت 1439/02/15
وضعیّت انسان در حین استماع قرآن

سلام عليكم، با توجه به اين مورد كه زمانيكه نوار قرائت قرآن پخش مي شود، انسان مي تواند سكوت كند و يا مي تواند به كارش بپردازد، اگر پخش زنده باشد، چگونه است؟
هوالعلیم
می تواند سکوت کند و در عین حال به کارش بپردازد.