گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1203
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیا به سیسمونی خمس تعلق می گیرد؟

آيا به سيسموني خمس تعلق ميگيرد؟ اگر به تدريج گرفته شده باشد چگونه بايد خمس آن محاسبه شود؟ اگر هديه اي بگيريم كه خمس آن داده نشده بايد خمس آن را خودمان كنار بگزاريم؟ آيا خمس به جهيزيه هم تعلق ميگيرد؟ اگر كسي هديه اي به ما بدهد بعد از اينكه سال از آن گذشت بايد خمس آن را بدهيم؟
هوالعلیم
1 خیر
2 باید خود شما خمس هدیه را بپردازید .
3 اگر جهیزیه در حدّ متعارف باشد خیر.
4 اگر مقدار آن زیاد باشد باید بدهید.