گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1205
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیا خمس به مالی که جهت خرید خودرو پس انداز شده تعلّق می گیرد؟

سلام علیکم بنده سؤالی داشتم در مورد خمس مالی که فرد کارمند بوده و هیچ منبع درآمدی ندارد. با توجه به مخارج سنگین زندگی و اینکه برای خرید اتومبیل باید پس اندازی بیش از یک سال داشت تا قدرت خرید خودرو را پیدا کرد آیا به پس انداز در این شرایط خمس تعلق میگیرد؟
بنده طلبه هستم و مجرد و در خانه پدر زندگی میکنم و از نظر اموال چیز دیگری ندارم. ممنونم از پاسخگوییتان و زمانی که برای هدایت ما میگذارید.
هوالعلیم
چنانچه وسیله نقلیّه به قیمت متعارف و عمومی باشد تعلّق نمی گیرد، البتّه در صورتی که ضرورت و نیاز برای انسان احساس شود ولی برای فرد مجرّد چنین ضرورتی به نظر نمی رسد.