گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1209
تاریخ ثبت 1439/02/15
به پس انداز خمس تعلّق می گیرد یا زکات؟

با سلام اگر مبلغی از طریق ارث به فردی برسد و آن را در بانک سپرده کند سود آن شامل زکات می شود ؟
هوالعلیم
خیر بلکه مشمول خمس می‌شود.