گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1210
تاریخ ثبت 1439/02/15
پرداخت خمس به مرجعی دیگر غیر از مرجع خود شخص

سلام خدمت حضرت آقا.
با توجه به نظر حضرتعالی ،
1_آیا انسان میتواند خمسش را به مرجعی غیر از مرجع خودش بدهد؟

2_آیا گرفتن اجازه از دفاتر مراجع جهت جمع آوری خمس صحیح میباشد؟

3_آیا این روش از سوی دفتر مراجع و بعضا شخص ایشان که هنگام تحویل گرفتن خمس،ثلث یا نصف و گاهی همه آن را به شخص، بر میگردانند صحیح است؟
4_اگر کسی بخاطر همین برگرداندن به دفتر مرجعی خاص خمسش را بدهد،آیا اینکار صحیح است؟
5_شخصی که از شما تقلید میکند میتواند بخاطر همین برگرداندن خمسش را به مرجعی دیگر بدهد؟
با تشکر
هو العلیم
1ـ اشکال ندارد ، در صورتی که احراز کند موارد مصرف مورد رضای امام علیه السلام می باشد .
2ـ یک مبلغ دین نباید در این امور دخالت کند.
3ـ پاسخ از مطلب بالا روشن است.
4ـ متوجه سؤال نشدم.
5ـ در پاسخ سؤال اول مطلب روشن شد.