گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1211
تاریخ ثبت 1439/02/15
پرداخت خمس پس انداز

السلام علیکم و رحمت اللَه چندسؤال از حضور شما داشتم و ان شاء اللَه با راهنمایی شما به مطلب رسیده و با رعایت آن بتوانم حقوقی که بر گردن اینجانب میباشد را ادا نمایم، بنده متاهل هستم وخود شاغل بوده و درآمد دارم و در منزل استیجاری زندگی می کنیم . هم خودم و هم شوهرم سعی در پس انداز کردن داریم تا ان شاء اللَه بتوانیم خانه ای بخریم.
1 اگر احتمال بدهیم که با پس انداز طی 5 سال و وامهایی که بدین منظور تهیه می کنیم می توانیم خانه ای بخریم و مبادرت به انجام این کار نماییم آیا به این پس اندازها خمس تعلق می گیرد؟
2 اگر مقداری از این پس انداز به صورت سکه طلا ( رایج در کشور) باشد چطور؟
3 در چه صورت به سکه هایی با شرایط گفته شده زکات تعلق می گیرد؟ (سکه ها به منظور پس انداز برای خرید خانه باشند) و من اللَه التوفیق
هوالعلیم
1 بلی
2 بلی
3 در صورتی که به بیست عدد برسد.