گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1212
تاریخ ثبت 1439/02/15
پرداخت خمس پول جهت تشرف به حج

سلام علیکم و رحمه اله،1) سه سال قبل با مقداری سرمایه جزیی که داشتم معاملاتی انجام دادم که سود خوبی برایم داشت.با اصل سرمایه و سودهای حاصله و شراکت با یکی از نزدیکان منزلی برای سکونتم خریداری نمودم هم اکنون منزل را فروخته ام البته به قیمتی پایینتر از قیمت خریداری شده وقصد دارم سهم خودم از آن پول را صرف تشرف حج و عمره نمایم.آیا برای حج و عمره باید خمس آنرا بدهم؟2)چنانچه برای مصارف دیگر مثل خرید زمین جهت منزل استفاده شود چطور؟3)ضمنا سال خمسی بنده اول رمضان است و اگر باید خمس این پول را بدهم سر سال خمسی بدهم یا چون پول مربوط به چند سال قبل است باید بلافاصله پرداخت نمایم؟
هوالعلیم.
1ـ بلی.
2ـ بلی.
3ـ مربوط به سالهای پیش است.