گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1214
تاریخ ثبت 1439/02/15
تعلّق خمس به سود سپرده ها

سلام علیکم خدمت حضرت آیت اللَه طهرانی. سؤال بنده این است که آیا به زیاده یا همان سودی که بانک بابت انواع سپرده ها میدهد اگر سال از آن بگذرد خمس تعلق میگیرد؟ سؤال دو: به افزایش ارزش یا قیمتی که بعد از چند سال معمولا برای خانه بوجود می آید خمس تعلق میگیرد؟ اگر خانه دوم یا اضافه باشد چطور؟
هوالعلیم
1 اگر بیش از میزان تنزّل ارزش پول باشد بلی.
2 نسبت به خانه مسکونی خیر ولی خانه دوّم بلی.