گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1215
تاریخ ثبت 1439/02/15
تناول غذای غیر مخمس

سلام علیکم
من یقین دارم که برادر من نماز نمی خواند و التزامی به احکام شرع ندارد و یقین هم دارم که خمس و زکات هم نمی دهد. رابطه من با او چگونه باید باشد. آیا من می تونم به خانه او بروم و از غذای منزل او استفاده کنم؟
هوالعلیم
اشکالی ندارد ولی باید خمس میزان مصرفی را بپردازید.