گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1219
تاریخ ثبت 1439/02/15
خمس

آيا براي پولي كه در حساب پس انداز قرض الحسنه گذاشته شده است خمس تعلق مي گيرد با نه؟يا پولي كه در بانك مسكن براي خريد خانه گذاشته شده است؟
هو العلیم
بلی.