گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1221
تاریخ ثبت 1439/02/15
خمس

با سلام آیا فردی که در حال حاضرخودرو دارد ولی برای تبدیل به احسن کردن آن مبلغی را به حساب یکی از شرکتهای خودرو ساز واریز نموده تا در سال آینده خودرو فعلی را به فروش برساند و مابقی مبلغ را واریز و خودرو را دریافت نماید به مبلغی که به حساب شرکت واریز گردیده خمس تعلق می گیرد؟
هوالعلیم
آری