گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1223
تاریخ ثبت 1439/02/15
خمس

باعرض سلام و احترام
اگرشخصی برای خرید مسکن بخواهد پول پس انداز کند به این صورت که از مایحتاج منزلش کم بگذارد مثلا هرماه تقریبا 6 کیلو گوشت مصرف می کند حالا به 3 کیلو قناعت کند و... این پس انداز آیا خمس دارد؟
هوالعلیم
بلی.