گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1226
تاریخ ثبت 1439/02/15
خمس

سلام عليكم، فردي مبلغ 10 ميليون تومان وام به او داده شود و ماهيانه اين مبلغ از حقوق او كسر شود. اگر اين مبلغ را به فرد ديگري بدهد كه از آن وام استفاده كند، آيا براي كسي كه اين وام قرض الحسنه را داده است و فرد همان مبلغ را از طرف ديگر دريافت كند و اين مبلغ ماهيانه از حقوق او كسر شود، در اين شريط خمسي خواهد داشت؟
هوالعلیم
خیر