گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1229
تاریخ ثبت 1439/02/15
خمس

سلام علیکم حضرت آقا اگر شخصی قبل از سال خمسی پولش را به نیت اینکه خمس به آن تعلق نگیرد آن مبلغ را به مدت 6 ماه یا بیشتر به کسی قرض دهد و یا با آن طلا بخرد اشکال دارد؟آیا این مبلغ مشمول خمس می شود و در هر دو حالت(فرض و طلا) باید در سال خمسی آن مبلغ را هم خمسش را محاسبه کند ؟با تشکر از حضرتعالی
هوالعلیم
مشمول خمس می شود.