گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1230
تاریخ ثبت 1439/02/15
خمس پس انداز

بسمه تعالي
با عرض سلام. آپارتماني دارم كه در اجاره ديگري است. قصد دارم تا پس از پايان قرار داد اجاره خود در اين محل ساكن شوم و مبلغي را در طول سال خمسي پسنداز كرده ام تا جهت خريد وسايل نو و بازسازي منزل هزينه نمايم. اگر پايان قرارداد اجاره و هزينه هاي خريد وسايل نو و بازسازي منزل پس از مهلت سال خمسي باشد آيا بايستي از پول پس انداز شده خمس پرداخت شود.
هوالعلیم
بلی باید خمس آن پرداخته شود.