گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1232
تاریخ ثبت 1439/02/15
خمس پس انداز

به نام خدا
با سلام
1.کارمند هستم و از حقوقم مقداری را پس انداز می کنم و از بانک حداقل سود به آن تعلق می گیرد، مقدار مشخصی را هم بطور مستمر به صندوقهای خیریه پرداخت میکنم و علاوه بر آن همیشه مبالغی را برای رفع مشکلات بدون شرط سود و زمان پرداخت به افراد پرداخت میکنم . آیا باز هم خمس به این پس انداز من تعلق می گیرد؟
2.از پس اندازم برای خود وخانواده ام 2سال پیش برای حج عمره ثبت نام کردم که طبق روال برای آن نیز سود محاسبه و جزء بقیه هزینه سفر مطالبه گردید ، آیا به این هزینه ثبت نامی و سود حاصال آن خمس تعلق می گیرد؟ با تشکر ودعای خیر و السلام.
هوالعلیم
1 بلی.
2 خیر