گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1233
تاریخ ثبت 1439/02/15
خمس پس انداز

سلام عليكم
بنده چون مجرد هستم مخارج زندگيم را پدرم ميپردازد، با اين نيت كه حقوقم را پس انداز كنم براي مخارج ازدواج و تهيه مسكن، به همين خاطر برايم چند سؤال پيش آمده، ميخواستم نظر حضرتعالي را بدانم.
1) آيا به حقوقم كه پس انداز ميشود خمس تعلق ميگيرد ؟
2) آيا ميتوانم حقوقم را به عنوان سپرده ثابت در بانك بگذارم ؟ در اين صورت به سود آن كه پس انداز ميشود خمس تعلق ميگيرد؟
3) پدرم گاهي مبلغي را به من ميدهد كه براي نيت مذكور پس انداز كنم، آيا به اين مبلغ خمس تعلق ميگيرد ؟ با توجه به اينكه براي شروع زندگي ناچار به اين پس انداز هستم چون خودم حدالاقل حقوق را دريافت ميكنم و پدرم هم باز نشسته است و به يكباره نمي تواند به من كمك كند .
4) اگر به عنوان پس انداز سكه بانكي خريداري كنم چه حكمي دارد؟
5) گاهي به عنوان عيدي و يا تشويق به كارمندان سكه ميدهند در صورت نگهداري آيا به اين سكه خمس تعلق ميگيرد ؟
با تشكر
هوالعلیم
1 بلی
2 بلی
3 بلی
4 خمس دارد .
5 بلی