گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1236
تاریخ ثبت 1439/02/15
خمس درآمد

باسلام مغازۀ نسبتا كوچكی داريم كه دو تا خانواده از آن بهره مي برند برادر بزرگم ازدواج كرده و از خود خانه ندارد وخود من هم هنوز به علت مشكل مالي نتوانستم ازدواج كنم آيا بر درامدي كه از مغازه تهيه ميشود خمس تعلق ميگيرد؟
هوالعلیم
چنانچه زائد بر مخارج سال باشد تعلّق می گیرد.