گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1237
تاریخ ثبت 1439/02/15
خمس رهن منزل

سلام علیکم شخصی که توان خرید خانه ایی برای زندگی و سر پناه را ندارد و به اجبار جایی را رهن و اجاره می کند آیا به مبلغ رهن خمس تعلق می گیرد؟ در حالیکه در مقابل شخص دیگری که توان خرید خانه ایی را برای زندگی دارد به مبلغ خرید خمس تعلق نمی گیرد. برای مثال شخص اول که تمام دارایی او 10 میلیون تومان می باشد و آن را برای رهن خانه می پردازد 2 میلیون تومان خمس به آن تعلق می گیرد. درحالیکه شخص دوم مبلغ 500 میلیون تومان بابت خرید خانه می پردازد و به آن مبلغ خمسی تعلق نمی گیرد. در این صورت شخص اول هیچ گاه موفق به خرید خانه نمی شود. لطفآ راهنمایی بفرمایید.
هو العالم به مبلغ رهن برای تهیّه مسکن خمس تعلّق نمی گیرد.