گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1238
تاریخ ثبت 1439/02/15
خمس زمین

با سلام زمینی را با فروش خانه قدیمی خریدم و با وام مسکن یک آپارتمان خریدم برای سکونت و زمین را به نیت آینده بچه ها خریدم نه برای فروش آیا خمس تعلق می گیرد یا خیر؟ اگر می گیرد به قیمت سال خرید یا قیمت امروز؟
هوالعلیم
بلی تعلّق می‌گیرد به قیمت امروز