گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1239
تاریخ ثبت 1439/02/15
خمس زمین و منقولات در چه زمانی به عهده مالک است

بسم اللَه الرحمن الرحيم
سلام عليكم
خمس زمين و غير منقولات چه زماني بر ذمّه مالك مي آيد؟
باتشكر فراوان
هوالعلیم
به مجرد تملک بر ذمّه مالك مي آيد.