گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1240
تاریخ ثبت 1439/02/15
خمس طلا

سلام علیکم سئوالی از خدمتتان داشتم من زنی خانه دار هستم که هرسال مقدار کمی درآمد دارم از کاری که انجام می دهم مثلا سالی از 50 هزار تومان تا گاهی هم 300 هزار تومان و قبل از سال خمسی طلا می خریدم و از همه آنها استفاده کردم و هدفم این بوده که روزی بتوانم با فروش اینها حج واجب بروم البته مقداری از آنها را خمسش را پرداخت کرده ام آیا به بقیه اینها خمس تعلق میگیرد؟ و آیا به همۀ طلاهای یک خانم خمس تعلق می گیرد؟ یا آن مقداری که استفاده میکند مستثنی است ؟
هوالعلیم
خمس طلا ،ارتباطی به استفادۀ از آن ندارد و به عنوان زینت محسوب می شود.