گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1241
تاریخ ثبت 1439/02/15
خمس فروش مسکن

با سلام
در حال حاضر دارای یک باب منزل مسکونی می باشم . به قصد خرید ملکی بهتر و بزرگتر مقداری پول پس انداز کرده ام که خمس آنرا قبلا حساب کرده ام ، بعلاوه مقداری پول هدیه و مقداری پول از درآمد سال خود که در مجموع به اندازه هزینه شروع یک سرمایه گذاری در یک شرکت تعاونی برای احداث مسکن می باشد شده است.چنانچه مجموع این پولها را در این شرکت سرمایه گذاری نمایم تا بعد از 2 سال و طی قرارداد مشخص شرکت مذکور آپارتمان به من تحویل دهد و من پس از تحویل ، آنها را بفروشم تا با مجموع پولهای بدست آمده از فروش منازل موجود بتوانم منزل مناسبتری خریداری نمایم ، آیا خمس به پول فروش تعلق میگیرد یا نه ؟ واگر تعلق میگیرد به چه بخشی از آن تعلق میگیرد؟
هوالعلیم
به مقدار زیادی بر اصل.