گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1242
تاریخ ثبت 1439/02/15
خمس کتابهای بدون استفاده

سلام علیکم
طلبه ای هستم که تعداد زیادی کتاب دارم اما فعلا به همه ی آنها نیازی ندارم وبعدا مورد استفاده قرار خواهد گرفت آیا خمس این کتابها را باید بپردازم؟و در ضمن آیا شهریه ی طلبگی خمس دارد؟
هو العلیم
خیر در هر دو سؤال