گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1245
تاریخ ثبت 1439/02/15
خمس هدیه

سلام عليكم، اگر كسي هديه اي به انسان داد كه مبلغ آن 300 هزار تومان بود و خمس آن را بايد گيرنده هديه بدهد. اگر 9 ماه بعد سال خمسي اين شخص باشد و اين پول خرج شده باشد، آيا باز هم بايستي خمس آن 300 هزار تومان را داد؟
هوالعلیم
خیر