گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1246
تاریخ ثبت 1439/02/15
خمس هدیه پدر به فرزند و بالعکس

سلام علیکم، آیا هدایای بالاتر از یکصد هزار تومان که از پدر به فرزند و بالعکس داده می شود، خمس دارد؟
هوالعلیم
از پدر به فرزند و یا بالعکس خمس ندارد.