گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1247
تاریخ ثبت 1439/02/15
خمس هدیه در صورت طلب داشتن از شحص

سلام علیکم، شخصی از دیگری طلبکار است. بدهکار هدیه ای به او می دهد که بالاتر از یکصد هزار تومان است. آیا آن فرد می تواند آن هدیه را جزء طلب خود حساب کرده و خمس آن را ندهد؟
هوالعلیم
نمی تواند.