گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1248
تاریخ ثبت 1439/02/15
خمس هدیه فرد نابالغ

بسمه تعالي
با عرض سلام. 1) اگر به فرد نا بالغ وجهي به عنوان هديه داده شود آيا مشمول پرداخت خمس از ناحيۀ سرپرست آن فرد مي شود؟ اگر سرپرست فرد نابالغ نيز مقداري وجه به عنوان هديه به آن فرد نابالغ دهد چطور؟
هوالعلیم
اگر مقدار آن زیاد باشد بلی!