گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1250
تاریخ ثبت 1439/02/15
خمس وام های قرض الحسنه

حضور استاد گرامی
سلام علیکم
احتراما برخی از رفقا صندوقی تحت عنوان قرض الحسنه و بدون سود تاسیس کرده اند بطوریکه بعنوان نمونه 33 نفر ثبت نام کرده و ماهی 155000 تومان هرماه جمع آوری میشود و به قید قرعه کل مبلغ هرماه به یک نفر داده میشود . آیا کسانیکه نفرات آخر هستند مثلا 32 و آن موقع نوبت وامشان می شود باید خمس پول را همان روز کسر نمایند ؟ شایان ذکر است اینجانب کارمند می باشم .با تشکر
هوالعلیم
خیر باید رأس سنۀ مالیه، خمس مقدار پس انداز را بپردازند.