گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1252
تاریخ ثبت 1439/02/15
زكات و خمس طلا

بسمه تعالي
با عرض سلام.
1)چنانچه در طول سال خمسي براي همسر خود مقداري طلا ( افزون بر مقادير قبلي)خريداري كرده و ايشان نيز در طول سال از آن حداقل يكبار استفاده نمايد آيا به آن خمس تعلق مي گيرد؟
2) زكات چطور؟
3) در صورتي كه هم خمس داشته باشد و هم زكات كدام ارجح در محاسبه ابتدايي است؟
4) آيا مقداري از طلا كه زكات آن پرداخت شده در محاسبات مقادير بعدي كه اضافه شده اند باز هم مورد محاسبه قرارا مي گيرد؟
هوالعلیم
1ـ بلی.
2ـ خیر.
3ـ خمس جای خود را دارد و زکات جای خود را.
4ـ خیر.