گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1253
تاریخ ثبت 1439/02/15
سال خمسی

سلام علیکم و رحمة اللَه و برکاته.
بنده طلبه میباشم. میخواستم بدانم آیا قرار دادن روزی مشخص بعنوان سال خمسی واجب است؟ یا اینکه هر مالی را که یک سال قمری بر او بگذرد و استفاده نشود مشمول خمس می شود؟
هوالعللیم
به هر جهت باید هر شخصی برای خود سال خمسی داشته باشد.