گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1254
تاریخ ثبت 1439/02/15
سال خمسی برای طلّاب

سلام علیکم. آیا طلاب علوم دینی که شاغل نیستند و درآمد آنها فقط از طریق شهریه و یا تبلیغ است باید سال خمسی داشته باشند؟
هوالعلیم
باید هر فردی سال خمسی داشته باشد چه به او تعلّق بگیرد یا نگیرد.