گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1255
تاریخ ثبت 1439/02/15
لزوم پرداخت خمس مال مقروض

با سلام خدمت حضرت ایت اللَه تهرانی
سؤالی که از محضر شما داشتم در مورد این است که اگر پولی را به عنوان قرض به شخصی بدهیم و بعد از گذشت یک سال ان را به ما بر گرداند ایا به این پول خمس تعلق میگیرد یانه ؟
هوالعلیم
بلی.