گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1257
تاریخ ثبت 1439/02/15
نحوه محاسبه خمس هدایا

سلام خدمت آیت اللَه طهرانی درزمان ما مرسوم است که در مراسمات ازدواج_جشن عقد پاتختی حنابندان عروسی و یا هنگامی که فامیل خانه تازه عروس می آیند _ هدیه میدهند. هدیه شامل ربع سکه یانیم سکه یا... یا کادوی ظروف و وسایل... میباشد.
اگر هدیه ها به طور مثال حدود 10 تا 20 سکه به همراه حدود 5 میلیون تومان پول (اگر به طور متوسط هر نفر 20 هزار تومان داده باشند):
1_اگر بدانیم 10 نفر از افرادی که سکه دادند خمس پرداخت می کنند ولی باقی افراد مقید به پرداخت خمس نیستند و حتی 2 نفر شغل شبهه ناک و حرام دارند باید چه کنیم؟
2_حدود 2 ماه بعد سال خمسی داماد است .اگر پول هدیه داده شده را خمس آنرا داده ایم آیا 2باره باید خمس جدیدی برای سال خمس دهیم؟
3_به پول داده شده نیازمند باشیم برای خرید منزل و یا اجاره خانه بهتر و یا سفر مذهبی چه کنیم؟
هوالعلیم
1 باید خمس اموال هبه شده را پرداخت نمود.
2 خیر
3 هر طور خود صلاح می دانید.