گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1261
تاریخ ثبت 1439/02/15
استفاده از چنگال

سلام.
استفاده از چنگال در هنگام غذا خوردن چه حکمی دارد؟
آیا استفاده از نان در دست چپ هنگام غذا خوردن همان حکم استفاده از چنگال را ندارد؟
با توجه به اینکه در عصر رسول خدا و ائمه معصومین علیهم السلام با دست غذا می خوردند، استفده از قاشق چطور میباشد؟
هوالعلیم
1ـ خلاف تواضع است، ولی اشکال ندارد.
2ـ خیر.
3ـ در هر حال استفاده از دست مزایائی دارد.