گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1263
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم استفاده از نوشابه و موارد مشابه

بسم اللَه الرحمن الرحیم
با سلام؛ شنیده شده است که حضرتعالی نسبت به موارد ذیل الذکر نظر خاصی داشته و منع فرموده اید . چون شائبه غربی گرایی و استفاده از مواد مضر عنوان شده است. لطفاً با بیان خود راهنمایی بفرمایید.
1 آیا خوردن پیتزا و ساندویچ که طبق استانداردهای بهداشتی و مارک حلال از مواد گوشتی غیر حرام استفاده می کنند؛ از نظر شرعی و سلوکی اشکال دارد؟
2 آیا نوشیدن نوشابه و دلستر با مارکهای مختلف مانند پپسی از نظر شرعی و سلوکی اشکال دارد ؟
هوالعلیم
1 خیر.
2 خیر ولی مصرف نوشابه ها که سراسر ضرر است و هیچ فایده ای ندارد ، بهتر است ترک شود و بجای آن از نوشیدنیهای مفید استفاده شود.