گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1267
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم خوردن آدامس

سلام علیکم.از افرادی شنیدم که همه ی آدامس ها دارای الکل است و در واقع ما در این همه مدت الکل خورده ایم. آیا این مطلب صحت دارد و حکم خوردن آدامس چیست؟ با تشکر
هوالعلیم
بنده چنین چیزی نشنیده ام.